1.Data ansvarlig

Vølve kontaktoplysninger:

Vølve
Godthåbsvej 101A-4
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefon 31444090
CVR NR. 35585311

Vølve håndterer personlige data efter den gældende lovgivning og vil løbende tilpasse vores procedurer, så det opfylder EU reglerne som træder i kræft d. 25. maj 2018 (GDPR).

2. Hvilke oplysninger indsamles?

Som restaurant indsamler Vølve kun de oplysninger, du selv afgiver i forbindelse med at du booker vores serviceydelser. Når du afgiver dine personlige oplysninger, giver du dermed også dit samtykke til at vi kan anvende disse oplysninger.

Vi indsamler personlige oplysninger som følger:

Når du abonnerer på Vølve nyhedsbreve
Via browser cookies
Hvis du som kunde anmoder som et tilbud pr mail og ved indgåelse af en samarbejdsaftale
Når du bruger vores digitale platforme som fx vores website og booker et bord
Via TV-overvågning
Vi sikrer at opbevaring og behandling af alle data sker efter gældende lovgivning.

TV-overvågning er opsat udendørs og indendørs, som tryghedsskabende foranstaltning

3. Vølves indsamling af personoplysninger.

Vi indhenter følgende personoplysninger:

Almene personoplysninger som fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
Navn og e-mailadresse i forbindelse med bestilling på webshop
Navn og e-mailadresse i forbindelse med tilmelding til Vølves nyhedsbrev
Browserinformation
Feedback ved deltagelse i online baserede konkurrencer
Særlige personoplysninger.

Udover de almene personoplysninger ved køb af varer online kan du efter eget ønske oplyseVølve om særlige personlige data, som fx hensyn til handicap, allergier, specifikke medicinske data. Såfremt vi modtager disse informationer fra dig, betragter Vølve denne information som et samtykke til at vi dermed registrerer disse oplysninger.

Information fra trediepart.

Ved bestillinger og bookinger gemmer Vølve de oplysninger, som du har oplyst i op til 24 måneder hvorefter oplysningerne slettes. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde lovkrav.

Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

5. Til hvilket formål indsamles data?

Vølve indsamler personoplysninger i forbindelse med de serviceydelser, som Vølve leverer overfor vores kunder og gæster og som er beskrevet her i nærværende persondatapolitik.

Vølve indsamler personoplysninger

Når vi behandler køb af vores serviceydelser.
Ved tilmelding til Vølves nyhedsbrev og til at sende nyhedsmails til dig hvis du har givet samtykke.
Ved tilmelding til vores konkurrencer
Ved løbende analyser af dine interesser i forhold til vores serviceydelser med det formål løbende at forbedre vores ydelser til dig
Ved opfyldelse af lovkrav.

6. Juridisk grundlag.

Vi behandler dine data ud fra vores legitime interesser, som er :

At levere Vølves serviceydelser til vores kunder
At indgå i kundesamarbejde – og kontrakter
At forbedre den samlede kundeoplevelse via analyse og statistik af generel brugeradfærd
Vi behandler derfor dine persondata, som en del af indgåelse af et samarbejde, eller en konkret kontrakt.

Vi indsamler og behandler dine persondata ud fra en legitim interesse, med mindre din interesse går forud for dette. Vi sender fx nyhedsbreve til dig som du frivilligt har tilmeldt dig, og som du til hver en tid kan afmelde dig frit. Ligeledes kan legitime interesser være analyser af generel brugeradfærd med det formål at forbedre din oplevelse af Vølves serviceydelser.

Ved din oplysning om særlige forhold der har relevans for den pågældende serviceydelse (allergi, handicap osv.) anvender vi disse oplysninger for at tilpasse vores serviceydelse til det pågældende ophold.

7. Videregivelse af personoplysninger.

Vi samarbejder med leverandører og kan overlade personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til flere formål, herunder til teknisk drift og hosting af systemer og optimering af voelve.com, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og ydelser. Vi har indgået databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. I henhold til disse databehandleraftaler må databehandlere ikke anvende oplysninger til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Nogle af disse databehandlere, f.eks. Google Analytics, og Facebook er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her

Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her

8. Opbevaring af dine personlysninger.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt – både i henhold til gældende lovgivning og i forhold til at kunne levere vores serviceydelser til dig.

Personoplysninger slettes herefter på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine oplysninger i op til 24 måneder efter du er stoppet som kunde hos os.

Nogle personoplysninger opbevarer vi i kortere tid eller længere tid. Bogføringsoplysninger og lign. Som er nødvendige for at dokumentere vores bogføring opbevarer vi i op til 5 år efter gældende lov.

Vølve anvender cookies til vores digitale ydelser.

9. Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

10. Dine rettigheder

Du har ifølge Persondataloven ret til at få indsigt i hvilke oplysninger Vølve har til rådighed om dig og til at få ajourført disse oplysninger til enhver tid. Ligeledes har du ret til at få slettet de personoplysninger Vølvehar om dig. Hvis du ønsker dette, vil Vølve slette alle oplysninger, somVølve ikke ifølge lovgivningen er pålagt at gemme. Såfremt du har indgivet samtykke til at Vølve behandler dine persondata, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Hvis du ønsker at få slettet alle dine personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt med navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Du bedes skrive til:

Vølve
Godthåbsvej 101A-4
2000 Frederiksberg
Danmark